• Data dodania: 27.10.2019
 • Autor wpisu: Paweł Tabęcki
Kupujący i Sprzedający, czasem nieświadomie, prowadzą ze sobą grę.

Grę, której najistotniejszym elementem nie jest wbrew pozorom cena, ale wiarygodność. Podstawowym elementem tych „zmagań” są pytania i odpowiedzi. Można scharakteryzować kilka podstawowych typów:

1. Pytania:
 1. zwyczajne – zadawane w celu pozyskania informacji zwykle o charakterze techniczny, prawnym lub organizacyjnym;
 2. sprawdzające – będące sumą kontrolną już pozyskanych informacji;
 3. oczywiste – używane na potrzeby rozładowania atmosfery, uśpienia czujności, sprawdzenia reakcji udzielającego informacji;
 4. podchwytliwe – o nie oczywistej odpowiedzi, często nieznanej, nastawione na badanie reakcji;
 5. penetracyjne – drążące temat, w celu pozyskania szczegółowych informacji lub sprawdzenia progu wrażliwości rozmówcy;
 6. reakcyjne – których podstawowym celem jest „zbadanie” psychiki rozmówcy, pomocne przy określeniu granic, których nie można przekroczyć jeżeli chcemy osiągnąć satysfakcjonujący finał.
2. Odpowiedzi:
 1. rzetelne – czytelny przekaz zawierający oczekiwane informacje;
 2. wymijające – unikanie szczerej odpowiedzi w związku z niewiedzą lub chęcią ukrycia faktów;
 3. niekompletne – ich oddziaływanie jest uzależnione od dalszych poczynań gracza, pozyskanie informacji i uzupełnienie przekazu będzie oddziaływało in plus, porzucenie tematu lub brnięcie w fałszywy przekaz poskutkuje w oczywisty sposób;
 4. zaplątane – charakteryzujące poziom stresu lub wiedzy rozmówcy;
 5. zaporowe – wskazujące granice, których nie należy przekraczać;
 6. głupie – trywialne określenie, ale trudno inaczej scharakteryzować odpowiedź jednoznacznie wskazującą na poziom przekazu znacznie „poniżej oczekiwań”;
 7. nieprawdziwe – destrukcyjne dla używającego ich gracza.
Konkluzja jest następująca – niewiarygodny Sprzedający/Kupujący ma znikome szanse na finalizację transakcji. Kompetentny (wiarygodny) gracz ugra więcej, bez potrzeby podpierania swojej wiarygodności „atrakcyjną ceną”. Głupcy też finalizują transakcje. Natomiast wszyscy unikają oszustów.

Jak sprzedać/kupić jeżeli nie chcę prowadzić tej gry – zatrudnij specjalistę 😉