• Data dodania: 27.02.2017
  • Autor wpisu: Paweł Tabęcki
1. Bierzemy kartkę papieru, ołówek i wypisujemy wszystkie zalety i wady nieruchomości… sąsiada, tego który ma nieruchomość bardzo podobną do naszej.

2. Na podstawie tak zestawionych cech nieruchomości, szacujemy jej wartość z punktu widzenia potencjalnego kupca, krytycznego i wybrednego kupca.

3. Powtarzamy proces, jako obiekt wyceny wybierając naszą nieruchomość.

4. Zestawiamy wartość nieruchomości sąsiada i naszej nieruchomości i w 3 zdaniach, dokładnie w 3 zdaniach, opisujemy dlaczego wyceniliśmy naszą nieruchomość o 50% wyżej.

5. Powtarzamy procedurę opisaną w ust. 1-4 do momentu, gdy różnica w oszacowanej wartości rozpatrywanych nieruchomości nie będzie przekraczała 10%.


Badania empiryczne dowiodły, że temperatura relacji sąsiedzkich jest odwrotnie proporcjonalna do czasu jaki należy poświęcić na przeprowadzenie wyceny, ale również do jej jakości.